PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începand cu data de 25 mai 2018, se aplica Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) denumit in continuare "Regulamentul GDPR".
SC Select Auto SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării de produse online si ofline.
Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal :
SC Select Auto SRL colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare: 
a) Activitatii comerciale de vanzare ;
b) Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor SC Select Auto SRL , desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a v�nzărilor și comportamentului consumatorului. 
c)Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, confirmarea Comenzii , informarea Clienților privind stadiul Comenzii, oferirea de răspunsuri la reclamații, evaluarea bunurilor și serviciilor oferite informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.sculeauto.com)
d)În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare. 

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
a) Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site :
       - nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, numar de telefon, data și locul nașterii, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului - locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătura cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul www.sculeauto.com, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; <
b) Pentru activități comerciale de vânzări de produse , cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.sculeauto.com , administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistic , incheierea de contracte :
       - nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința) CNP , e-mail, numar de telefon , data și locul nașterii, adrese de livrare.
c) Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor SC Select Auto SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
    - nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), obișnuințe/ preferințe/ comportament - în plus, SC Select Auto SRL prelucrează date constând în codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate strict pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. 
d) Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de SC Select Auto SRL, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:
       - nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe /preferințe /comportament , alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți.
e) în scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. 

3. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal
În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC Select Auto SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
    - partenerilor contractuali ai SC Select Auto SRL (cum este cazul companiilor cu care SC Select Auto SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),
    - furnizori de servicii (transport marfa, de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă SC Select Auto SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului ) precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

4. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv: 
       -de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
       -de acces la datele dvs. cu caracter personal;
       -de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
       -de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
    -de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
       -de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.
Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail la adresa office@sculeauto.com sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: SC Select Auto SRL , B-dul Independentei , NR21C , Baia Mare , Maramures
Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către SC Select Auto SRL . (prin e-mail: marketing@sculeauto.com , sau prin posta la adresa SC Select Auto SRL , B-dul Independentei , NR21C , Baia Mare , Maramures ) a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. în acest caz, solicitarea dumnevoastra va fi înaintată către departamentul specializat al SC Select Auto SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

5. Prevederi speciale legate de minori 
Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul SC Select Auto SRL , ori participarea la concursuri sau campanii ale SC Select Auto SRL L, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii. 
Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la SC Select Auto SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.
De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.
Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

6. Durata prelucrării datelor 
Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție. Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

7. Alte informații
Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta. 
La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.
Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC Select Auto SRL nu își asumă nicio responsabilitate. 
Datele înregistrate de SC Select Auto SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor.

Oferte

Oferte

Masina de dejantat camioane...

Pret 29.626,19 RON Pret de baza 32.917,99 RON
-10%

Masina dejantat anvelope...

Pret 16.197,30 RON Pret de baza 17.997,00 RON
-10%

Masina dejantat...

Pret 8.976,05 RON Pret de baza 10.560,06 RON
-15%

Aparat de incalzit prin...

Pret 8.577,10 RON Pret de baza 9.028,53 RON
-5%
Toate produsele la oferta

Produse noi

Produse noi

Toate produsele noi

Newsletter

Newsletter